EU Projects

logo_NV_UEEFRR

ChipCraft Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Warszawską (lider) oraz firmą Inowatronika Tomasz Radomski realizuje projekt pt. "Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy", akronim "NaviSoC", w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0101/16 została podpisana dnia 17/10/2017 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu: 6 700 454,84 PLN

Kwota dofinansowania: 5 799 779,05 PLN

 

DO POBRANIA

NaviSoC_plakat_informacyjny_CC

 

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ZAKOŃCZONE ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2019/1
Nabór na stanowisko projektanta-specjalistę programowania układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173796

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/5
Dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115088

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/4
Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106221

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/3
Nabór na stanowisko projektanta-specjalistę programowania układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100974

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/2
Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100973

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2017/3
Nabór na stanowisko projektanta-specjalistę programowania układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1073599

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2017/2
Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072990

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2017/1

Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072669